We help you to transpose the warmth and charm of rural decor inside a modern home with the help of elements representative of the rustic style. Thus, you enjoy the comfort given by the modern facilities, but also the relaxed and welcoming atmosphere specific to rural homes.

Vintage colors have a terrific decorative charm in the landscape. When planting a border, use complementary hues to produce a soothing, easy-on-the-eye effect. Instead of using loud or dramatic hues, use delicate pastels, creamy whites, and browns.

Image upload
Category
Country

Comments

De riktige gardinene kan være med på knytte sammen den røde tråden i rommet, eller være en fin kontrast. Men gardiner har en naturlig evne for å tiltrekke seg støv og absorbere lukt over tid. Fordi gardiner henger foran dører og vinduer har de også lett for å komme i kontakt med insekter og fukt som kan føre til mugg. Dette gir gardinene et gråere og kjedeligere utseende, samtidig som de kan bli helsefarlige om man ikke oppdager muggen.

Når du overlater ansvaret til oss, inspiserer vi tesktilene nøye for å avgjøre hvilken metode vi skal bruke for å gi gardinene dine en «som ny» look igjen. Jevnlig vask er med på å øke <a href="https://vikenteppevask.no/tjenester/">Gardiner </a> levealder.

Fri, 05/12/2023 - 17:51

Similar Articles

Similar Bookmarks

Connected Bookmarks